UI Design vs UX Design — różnice, podobieństwa i ich integracja

Świat coraz szybciej się zmienia. Użytkownicy oczekują nie tylko funkcjonalności, ale też przyjemności w korzystaniu ze stron internetowych. Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują UX i UI design, żeby dostosować się do ich oczekiwań. Te dwa terminy, często używane zamiennie, odnoszą się do dwóch różnych, ale równie istotnych aspektów projektowania stron internetowych. Przyjrzymy się głębiej różnicom i podobieństwom między UI designem a UX designem, oraz sprawdźmy, jak mogą przysłużyć się twojej firmie.

UI design, czyli rola interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika (UI) jest jednym z najważniejszych elementów, na które zwraca uwagę klient. Interfejs towarzyszy każdej interakcji pomiędzy użytkownikiem a twoim systemem, aplikacją czy urządzeniem. Może przybierać różne formy, od przycisków i pól tekstowych, aż po gesty czy komendy głosowe. Dobrze zaprojektowany interfejs powinien być prosty, przejrzysty i niezauważalny.

Rola UI designu polega na tworzenia interfejsów, które spełniają swoje funkcje i dostarczają satysfakcję z użytkowania. Bez względu na rodzaj platformy, zastosowanie zasad UI przyczynia się do zwiększenia komfortu klienta, a tworzenie stron internetowych dopasowanych do potrzeb przekłada się na sukces produktu na rynku.

Definicja UI Designu

UI design, czyli projektowanie interfejsu użytkownika, to proces tworzenia interakcyjnych, intuicyjnych i estetycznych środowisk, w których użytkownicy komunikują się z danym produktem. Obejmuje to graficzny wygląd, strukturę, organizację treści, nawigację i ogólny sposób, w jaki użytkownicy współdziałają z danym systemem. Od UI designera zależy to, jak wygląda menu zakupów czy gdzie znajduje się koszyk. Im łatwiej klient może poruszać się po twojej stronie, tym większa jest szansa na konwersję. 

Cechy charakterystyczne UI designu

 • Intuicyjność — Strona powinna być łatwo zrozumiała, żeby użytkownik na pierwszy rzut oka wiedział, gdzie się znajduje, gdzie są najważniejsze elementy (takie jak oferta czy blog), oraz co powinien zrobić (wyraźne CTA). Wszystko powinno przyjść bez zbędnego wysiłku czy konieczności głębokiego zastanowienia się nad działaniem poszczególnych elementów.
 • Estetyka — wygląd przyciąga uwagę użytkowników i wpływa na ich odczucia związane ze stroną. Kolorystyka, typografia i układ elementów graficznych wpływają na postrzeganie całej marki.
 • Responsywność — Użytkownik nie wykona ruchu, jeśli będzie to niewygodne. Design musi dostosowywać się do różnych rozmiarów tabletów, smartfonów i monitorów. Strona powinna dobrze wyglądać i dobrze działać. 
 • Nawigacja — Umożliwia użytkownikowi łatwe poruszanie się po interfejsie. Dzięki jasnej i logicznej strukturze menu oraz przemyślanej organizacji treści użytkownik zawsze będzie wiedział, gdzie znaleźć to, czego szuka.

UX design, czyli rola doświadczeń użytkownika

Doświadczenia użytkownika (UX) wpływają nie tylko na funkcjonalność, ale przede wszystkim na sposób, w jaki widziany jest produkt. To ogólna percepcja i wrażenia klienta, który odwiedza twoją stronę lub własny sklep internetowy. Obejmuje to emocje, satysfakcję, przystępność, a także skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów. Dobre doświadczenia użytkownika prowadzą do lojalności, pozytywnych opinii i ponownego skorzystania z danego produktu, dlatego UX kładzie nacisk na tworzenie pozytywnych wrażeń.

Definicja UX Designu

UX design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika, koncentruje się na zrozumieniu i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań użytkowników w kontekście korzystania z danego produktu — w tym przypadku aplikacji lub strony internetowej. To kompleksowy proces obejmujący analizę, projektowanie i optymalizację wszystkich interakcji pomiędzy użytkownikiem a produktem. 

Cechy charakterystyczne UX Designu

 • Empatia — Projektanci powinni starać się zrozumieć potrzeby klientów, ich cele oraz emocje, co pozwala na stworzenie produktu dostosowanego do rzeczywistych oczekiwań.
 • Użyteczność (Usability) — UX design kładzie duży nacisk na to, aby używanie strony było proste i przyjemne. Obejmuje to intuicyjność interfejsu, klarowną nawigację, zrozumiałe komunikaty oraz minimalizowanie błędów.
 • Kontekst użytkowania — Projektant bierze pod uwagę różne sytuacje, w jakich może znaleźć się użytkownik, oraz dostosowuje stronę do tych warunków. 
 • Estetyka i kreatywność — Choć estetyka jest ważna, UX design nie ogranicza się tylko do wyglądu. To także kreatywne rozwiązania, które podkreślają użyteczność. Należy szeroko spojrzeć na produkt i zastanowić się, w jaki sposób można ułatwić klientowi interakcję.

Co mają wspólnego UX design i UI design?

UX design i UI design to dwie ściśle powiązane dziedziny, które wspólnie kształtują jakość interakcji użytkownika z produktem. Powinny być traktowane równie poważnie jak udoskonalanie projektu czy rozreklamowanie firmy. Różnią się w zakresie zadań, jednak istnieje wiele podobieństw, które sprawiają, że są one jak dwie strony tej samej monety. 

Obydwie dziedziny skupiają się na użytkowniku, z jego potrzebami, oczekiwaniami i doświadczeniami jako punktem wyjścia. UX design bada głęboko zakorzenione motywacje, starając się zrozumieć, co napędza klientów, natomiast UI design koncentruje się na tworzeniu interfejsu, który odpowiada na te potrzeby. W obu przypadkach dużą rolę odgrywa estetyka. Choć UX design jest pojęciem szerszym i skupia się bardziej na funkcjonalności, wygląd jest ważnym kryterium postrzegania produktu. UI design natomiast koncentruje się bezpośrednio na stworzeniu atrakcyjnego interfejsu. 

Obie dziedziny angażują się w proces ciągłego doskonalenia produktu. Ważna w tym wypadku jest ciągła komunikacja, a bliska współpraca pozwala zrozumieć cel projektu. Bez wzajemnego zrozumienia trudno stworzyć produkt, który sprosta wymaganiom użytkowników. 

UX & UI design — podobieństwa i różnice

Aby lepiej zrozumieć zależności między UX i UI designem, warto przyjrzeć się im bliżej. Przedstawiamy tabelę, która najważniejsze aspekty obu dziedzin:

AspektUX DesignUI Design
Obszar Użytkownicy, ich potrzeby i doświadczeniaInterfejs graficzny, estetyka, łatwość użycia
Główny celZadowolenie i satysfakcja użytkownikaEstetyczny i intuicyjny interfejs
ZadaniaBadania użytkowników, prototypowanie, iteracjeProjektowanie interfejsu, tworzenie grafiki, kolorystyka
EmocjeKoncentruje się na wszystkich emocjach i doznaniach użytkownikówWpływa na estetyczne i wizualne doznania użytkownika
IteracjeCiągłe doskonalenie na podstawie feedbacku użytkownikówOptymalizacja interfejsu na podstawie trendów i testów
KreatywnośćProjektowanie ścieżki użytkownika, rozwiązywanie problemówKreatywne elementy wizualne, spójność i estetyka
KomunikacjaWspółpraca zespołów, zrozumienie potrzeb użytkownikówWspółpraca z UX designerem, zrozumienie i implementacja koncepcji UX

Obie dziedziny mają ze sobą wiele wspólnego. Zarówno UX, jak i UI design kładą nacisk na zrozumienie i zaspokojenie potrzeb użytkowników, aby stworzyć pozytywne doświadczenia. Angażują się w ciągłe doskonalenie poprzez analizę feedbacku i wprowadzanie zmian w projekcie. Różnice polegają przede wszystkim na tym, że pierwsze pojęcie jest dużo bardziej ogólne. UX design koncentruje się na badaniach i ścieżce użytkownika, z kolei UI design ma na celu stworzenie graficznego interfejsu poprzez dobór kolorystyki i elementach wizualnych. Można zauważyć, że obie dziedziny są wzajemnie zależne. 

Obowiązki UX/UI designera

Rola UX/UI designera jest niezwykle istotna w procesie projektowania produktu. Łączy w sobie aspekty związane z interfejsem oraz doświadczeniami użytkownika. Oto główne obowiązki, które spoczywają na barkach profesjonalisty łączącego te dwie dziedziny:

 • Analiza użytkowników i badania — Cały proces rozpoczyna się od gromadzenia informacji. To obejmuje zbieranie feedbacku od klientów, analizę konkurencji oraz zrozumienie potrzeb i celów grup docelowych.
 • Tworzenie person i scenariuszy użycia — Na podstawie zebranych danych, UX/UI designer tworzy persony, reprezentujące różne profile użytkowników, oraz scenariusze użycia, które opisują, w jaki sposób różne persony będą korzystać ze strony w różnych kontekstach.
 • Projektowanie interfejsu użytkownika — To jeden z najważniejszych elementów pracy. Ważne jest stworzenie elementów graficznych, układu strony oraz całego wyglądu, dbając o intuicyjność i spójność.
 • Prototypowanie i testowanie — Tworzenie prototypów umożliwia wizualizację i wczesne testowanie koncepcji. Poprzez regularne aktualizacje można zbierać feedback użytkowników i dostosowywać stronę jeszcze na etapie tworzenia prototypu.
 • Konsultacje i współpraca z zespołem — Dzięki efektywnej współpracy z innymi specjalistami, takimi jak programiści czy analitycy danych, UX/UI designer integruje różne perspektywy i tworzy stronę, która daje użytkownikom jak najwięcej korzyści.
 • Kolorystyka i typografia — Oprócz funkcjonalności, należy zadbać o wygląd projektu poprzez dobór kolorów, czcionek i elementów wizualnych. Kreatywność powinna iść w parze z intuicyjnością interfejsu, aby fonty były czytelne, grafiki wyraźne, a przyciski łatwo dostępne.
 • Optymalizacja responsywności — Klienci używają różnych urządzeń, a interfejs powinien być do nich dopasowany. Dostosowanie się do różnych rozmiarów ekranów przyczynia się do wygody i lepszych doświadczeń użytkownika.
 • Testy użyteczności i analiza danych — Po wdrożeniu projektu, UX/UI Designer przeprowadza testy użyteczności, monitoruje zachowania użytkowników oraz analizuje dane, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób produkt spełnia oczekiwania w warunkach rzeczywistych.
 • Ciągłe doskonalenie — praca trwa także po udostępnieniu strony. Designer angażuje się w proces ulepszania, śledząc trendy, badając nowe technologie i dostosowując projekt do zmieniających się oczekiwań użytkowników.

Łącząc kompetencje z zakresu UX i UI designu, projektant kształtuje produkty z myślą o użytkownikach, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Jego obowiązki obejmują cały cykl życia produktu, od analizy użytkowników po ciągłe doskonalenie doświadczeń.

Efektywna integracja UX i UI

Integracja UX i UI pozwala na stworzenie spójnego doświadczenia. Kiedy obie dziedziny działają równocześnie, możemy mieć pewność, że interfejs nie tylko jest estetyczny, ale także odpowiada na potrzeby i oczekiwania użytkowników. Strona będzie wyglądać atrakcyjnie, a zarazem będzie łatwa w użyciu. 

Jak widzimy, integracja tych dwóch zagadnień bardzo dobrze wpływa na odbiór całości produktu. Dlatego warto znać zasady, którymi należy się kierować podczas integrowania obu dziedzin:

 • Stała komunikacja między zespołem UX a UI jest niezbędna. Regularne spotkania, wspólne burze mózgów i współudział w procesie decyzyjnym umożliwiają efektywne przekazywanie informacji i pomysłów.
 • Ważna jest współpraca od samego początku. Działania UX, takie jak badania użytkowników, definiowanie person czy tworzenie scenariuszy powinny być połączone z pracą nad interfejsem.
 • Płynny przepływ feedbacku między UX a UI pozwala na szybsze dostosowanie projektu do realnych potrzeb i oczekiwań. To istotne zarówno na etapie budowania modeli, jak i w późniejszych fazach.

Efektywna integracja UX i UI pozwoli na stworzenie produktów, które nie tylko są funkcjonalne, ale również dostarczają satysfakcję i przyjemność użytkownikom. Współpraca między tymi dwiema dziedzinami pozwala na stworzenie synergii i udoskonalenie wyników.

Czy warto zainwestować w UX/UI design? 

Inwestycje w UX/UI design przekładają się bezpośrednio na satysfakcję użytkowników, a satysfakcja — na konwersje. Stworzenie intuicyjnego, łatwego w użyciu interfejsu i dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb sprawia, że korzystanie z produktu staje się przyjemnością. Przyjemność użytkownika przekłada się na lojalność i pozytywne opinie. Zrozumienie ścieżek użytkownika, eliminacja zbędnych trudności czy dostosowanie przycisków CTA (call to action) ułatwi użytkownikowi interakcję z twoją stroną. 

Dobre wykorzystanie UX/UI designu nie tylko zwiększa skuteczność strony, ale również eliminuje błędy i trudności, które mogą frustrować użytkowników. Redukcja błędów to oszczędność zasobów firmy oraz chronienie jej reputacji. Użytkownicy mają wybór spośród wielu podobnych przedsiębiorstw na rynku, dlatego konkurencyjna przewaga często wynika z lepszych doświadczeń, które im zapewnimy.

Chociaż inwestycja w UX/UI design może wymagać pewnego nakładu finansowego na początku, to na dłuższą metę przekłada się na oszczędność. Koszt strony internetowej, który poniesiesz na początku, zwróci się w przyszłości. Uniknięcie problemów związanych z błędami i szybsza konwersja przyczyniają się do mniejszego zużycia zasobów.

UX/UI design to przede wszystkim kreowanie wrażeń związanych z marką. Dobrze zaprojektowany interfejs odzwierciedla profesjonalizm i dbałość o użytkownika, a poprawa doświadczeń przekłada się na zwiększoną satysfakcję i lojalność. Warto powierzyć projektowanie swojej strony specjalistom, aby mieć pewność, że użytkownicy otrzymają produkt najwyższej jakości. Przyjęcie strategii skoncentrowanej na kliencie to przyjęcie strategii, która przyniesie lepsze wyniki biznesowe.

Share
Zainteresował Cię ten materiał?
Sprawdź również...
Chcąc stworzyć stronę internetową dla firmy na pewno zastanawiasz się jak wygląda ten proces. Kliknij i sprawdź jak do tego podchodzimy!

Pomożemy Ci prowadzić skuteczny marketing

Daj nam znać, czego potrzebujesz! Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dopasować odpowiednie rozwiązania dla Twojej firmy. Pamiętaj – to do niczego nie zobowiązuje!

Zadzwoń do nas:

Żółty wykrzyknik - znak rozpoznawczy agencji Kreatywnej Brandrocks.

Wypełnij formularz kontaktowy 👇

Pomożemy Ci zrozumieć marketing internetowy!

Regularnie będziemy przesyłać Ci wiedzę dzięki której rozwiniesz firmę. Merytorycznie i bez spamu. Wypełnij formularz i zapisz się newslettera 👇